Vývoj cien nehnuteľností Slovensko
Aktuálne ceny nehnuteľností Nitra

VÝVOJ CIEN NEHNUTEĽNOSTÍ 4Q 2007 - 4 Q 2018

Priemerná cena bývania vzrástla vo 4. štvrťroku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 30 EUR/m2 na 1463 EUR/m2.
Priemerná cena bytov sa vo 4. štvrťroku 2018 zvýšila dosť výrazne (o 60 EUR/m2 na 1787 EUR/m2 ).
Mierne zníženie priemernej ceny domov vo 4. štvrťroku 2018 oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 2 EUR/m2 na 1171 EUR/m2.
Pretrvávajúci značný dopyt po bývaní a rednúca ponuka hlavne bytov bude i v ďalších štvrťrokoch tlačiť na rast cien bývania. Ten bude do určitej miery tlmený celkovými finančnými možnosťami záujemcov o obstaranie bývania.

VÝVOJ CIEN NEHNUTEĽNOSTÍ 4Q 2007 - 4 Q 2018

AKTUÁLNE CENY BYTOV NITRA MAREC 2019

AKTUÁLNE CENY DOMOV NITRA MAREC 2019

AKTUÁLNE CENY POZEMKOV NITRA MAREC 2019