ZNALEC NITRA -Ing. Jozef HRČKA — NEHNUTEĽNOSTI

POSUDKY Z ODBORU STAVEBNÍCTVO
ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ ODHAD HODNOTY STAVEBNÝCH PRÁC
POSUDKY – POZEMNÉ STAVBY


HYPOTÉKY -|- KÚPA, PREDAJ -|- ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ -|- PRI MAJETKOVOM VYSPORIADANÍ 
INÝ ÚČEL POSUDKU

pokrytÉ okresY.

NITRA -|- ZLATÉ MORAVCE -|- ŠAĽA -|- NOVÉ ZÁMKY -|- KOMÁRNO -|- LEVICE -|- TOPOĽČANY -|- HLOHOVEC -|- TRNAVA -|- GALANTA -|- PARTIZÁNSKE -|- INÉ MESTÁ PO DOHODE

druhy nehnuteľnostÍ.

VŠETKY NEHNUTEĽNOSTI
POSUDKY: BYTOV -|- NEBYTOVÝCH PRIESTOROV -|- RODINNÝCH DOMOV -|- POZEMKOV A ZÁHRAD -|- OBYTNÝCH DOMOV -|- ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV -|- PRIEMYSELNÝCH BUDOV, SKLADOV A HÁL -|- GARÁŽÍ A CHÁT -|- DROBNÝCH STAVIEB -|-
INÝCH STAVIEB

bankovÉ domY.

POSUDKY PRE VŠETKY BANKY -|- SLSP -|- VÚB -|- ČSOB -|- MBANK -|- PRIMA BANKA -|- UNICREDIT BANK -|- TATRA BANKA -|- POŠTOVÁ BANKA -|- OTP BANKA -|- ZUNO BANK AG -|- SBERBANK -|- BKS BANK -|- OBERBANK -|- BKS BANK -|- FIO BANK -|- WÜSTENROT -|- PSS PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA

zľavY za vernosŤ.

ZĽAVY PRI OPAKOVANOM VYHOTOVENÍ POSUDKU -|- PRI ZALOŽENÍ POZEMKU -|- PRI ZÁPISE ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ -|- STANOVENIE BUDÚCEJ HODNOTY NEHNUTEĽNOSTI -|- PO DOKONČENÍ NEHNUTEĽNOSTI -|- PRI REFINANCOVANÍ NEHNUTEĽNOSTI

sprostredkovateľskÝ prograM.

PRE FINANČNÝCH PORADCOV, REALITNÝCH MAKLÉROV, ALE AJ SÚKROMNÉ OSOBY JE ZAVEDENÝ ZAUJÍMAVÝ SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ODMEŇOVACÍ SYSTÉM

Close Menu